Kontakt

 

Internetový obchod www.oreganovyolej.com prevádzkuje spoločnosť:

AdaMart s.r.o.
Schubertova 12
937 01 Želiezovce

tel.: +421 903 898 008

email: info@oliveland.sk
IČO: 44 502 303
DIČ:  2022720953
IČ DPH: Nie sme platcovia DPH

bankové spojenie:

IBAN: SK4102000000003031512758

SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť  je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre vo vložke č.: 23581/N

Osobné odbery vybavujeme v sídle spoločnosti

 

Kontaktujte nás